T S O U R E K A S - S . A .
depot

Θεσσαλονίκης

Στη Θεσ/νίκη διαθέτουμε 2 ιδιόκτητα depot πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα και πλέον σύγχρονα μέσα και επανδρωμένα με άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Το πρώτο εκτάσεως 18.000 τ.μ. στην οδό Λεωνιδίου ( απέναντι από το πολυκατάστημα The Mart, στην οδό πόντου ) εξυπηρετεί στην εναπόθεση εμφόρτων Container, αποσυσκευασιών  και επισκευών Container. στον ίδιο χώρο φυλάσσεται και το Stock των μεταχειρισμένων Containers που διαθέτουμε προς πώληση.

Το δεύτερο, εκτάσεως 30.000 τ.μ. στην οδό Πόντου 2 (περιοχή β΄ ΚΤΕΟ), εξυπηρετεί εναπόθεση των κενών Containers καθώς επίσης και τις φορτοεκφορτώσεις μαρμάρων.